Stads- och lantbuss

Med buss kan du åka kollektivt mellan tätorterna i Nybro kommun, samt mellan Nybro och övriga Kalmar län.


Stads- och lantturen

Stads- och lantturerna är en kollektivtrafiklösning som har utformats för att ytterligare förbättra tillgängligheten inom och utanför Nybro kommuns tätorter. Dessa resor är till för alla kommuninvånare. Man kan åka från alla platser i kommunen sex dagar i veckan enligt tidtabellen KLT:s hemsida. Lantturen och Stadsturen går inte på söndagar och helgfria vardagar.

All trafik är efterfrågestyrd, vilket betyder att man måste boka sin resa i förväg hos Beställnigscentralen, telefon 0491-78 00 19, som fått trafikuppdraget av Nybro kommun.

Kalmar Länstrafik lägger med ledning av beställningarna upp en aktuell resrutt, vilket gör att tiderna kan variera något. Alla tider är därför ungefärliga, men några större avvikelser från angivna tider blir det normalt inte. Avgiften är kopplad till KLT:s zontaxa.

Närtrafikens linjesträckning


Kontakt

Kalmar Länstrafiks beställningscentral
Telefon: 0491-78 00 19

Nybro kommun
Kontaktperson: Karolina Persson
Telefon: 0481-450 00


 E-post: info@nbab.se |  växeltelefon: 0481-459 00 Copyright NBAB. All rights reserved.