Frågor och Svar 

Vem kan söka bostad hos Vimarhem AB?
Alla som har fyllt 18 år.

Hur ansöker man om bostad hos Vimarhem AB?
Genom att registrera sig som sökande.

Kan jag överlåta min kundtid till någon annan?
Nej, din registrering är personlig och kan inte överlåtas. Du kan endast söka lägenhet för eget bruk.

Hur fungerar bostadsuthyrningen?
Vår uthyrningsverksamhet bygger på att kunden själv är aktiv och anmäler sitt intresse för de lägenheter som sägs upp. Dessa lägenheter presenteras på webbuthyrningen på vår hemsida www.vimarhem.se

Hur visar jag intresse för en lägenhet?
Om någon av de lägenheter som beskrivs passar dig anmäler du ditt intresse via hemsidan. Du måste först vara inloggad med användarnamn och lösenord.

Vem får lägenheten?
Flera sökande kan lämna intresse på samma lägenhet och kötiden avgör vilka som får erbjudande.

Kan jag tacka nej till ett lägenhetserbjudande?
Självklart har du rätt att tacka nej till ett erbjudande om du efter att ha sett lägenheten inte längre är intresserad. Du kan dock endast tacka nej till fem erbjudanden om inget annat är överenskommet. Du kan registrera dig på nytt och göra en ny ansökan.

Kan jag byta lägenhet senare?
Vill du byta lägenhet inom Vimarhems AB måste du ha haft ett förstahandskontrakt för din nuvarande lägenhet i minst 12 månader. Inga hyresskulder får förekomma vid lägenhetsbyten.

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Du får inte upplåta din lägenhet i andra hand utan hyresvärdens samtycke. För att vi ska godkänna en andrahandsuthyrning måste beaktansvärda skäl finnas. Båda dessa former regleras i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser.

Kan jag överlåta min hyresrätt?
Under förutsättning att lägenheten har använts som gemensam bostad har äkta makar eller sammanboende vid dödsfall och separation rätt att överta hyreskontraktet. Kontakta vårt kontor för vidare information.

Jag vill säga upp min lägenhet, hur gör jag?
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt om du vill flytta. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till Vimarhem AB. Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas i tre hela kalendermånader.
Några exempel: om du säger upp din lägenhet den 4 januari gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden börjar gälla fr. om månadsskiftet och varar alltså under februari, mars och april. Eller, om du säger upp lägenheten den 25 februari gäller uppsägningstiden till den 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader, dvs. mars, april och maj.

Mina grannar stör mig med högt tv ljud och höga skrik, vad gör jag?
Dagtid tar du kontakt med vår bokonsulent, kvällar och helger får du avvakta till nästkommande vardag eller om du inte kan vänta ringa till polisen.

Vart vänder jag mig om något måste åtgärdas i lägenheten?
Om det gäller vanliga felanmälningar kontaktar du service/felanmälan.

Har du någon annan fråga?
Vänd dig direkt till Kundtjänst.

Vimarhem AB • Lögstadsgatan 6, 598 39  Vimmerby • Telefon 0492-76 90 00 • Fax 0492-76 91 55 • vimarhem@vimmerby.se