Vi har för närvarande 7 lediga bostäder och 23 lediga bilplatser
Bostäder
Visa lediga
Lokaler
Visa lediga
Bilplatser
Visa lediga
 Snabbsök

Typ av objekt:
Typ av bostad:
Bostadsområde:
Publiceringsdatum:
Postadress Besöksadress Kontakt
Hallbo Västra Storgatan 15 Växel: 0582 - 68 55 60
Box 74 Hallsberg Fax: 0582 - 68 55 67
694 22 Hallsberg E-post: kontakt@hallbo.se