ServiceDirekt/Felanmälan

Vardagar kan ni anmäla problem till ServiceDirekt/Felanmälan på telefon 0481-459 60. Vi tar inte emot felanmälan i vår reception utan kontakten skall ske via telefon eller mail.
Du kan även lägga en felanmälan dygnet runt under Mitt boende eller maila servicedirekt@nbab.se.

Jourärenden

Vid svåra akuta fel ringer du vår jour 070-215 42 40. Det ska handla om vattenläckage, elavbrott eller liknande som inte kan vänta till morgonen därpå. Var beredd på att svara på frågor om felets art, modell/typ på spisar, kyl och om du tillåter oss att gå in i lägenheten när du inte är hemma.

Lämna gärna också telefonnummer där vår jourpersonal kan nå dig. Vid störning vill vi veta störningens art och i vilken lägenhet störning sker.

Har du tappat dina nycklar?

Av trygghetsskäl för vår personal sker upplåsningar mellan kl 07.00 och 22.00. Upplåsningen kostar 800 kr och läggs på din kommande hyresavi.
 E-post: info@nbab.se |  växeltelefon: 0481-459 00 Copyright NBAB. All rights reserved.